Uroczyste przekazanie nowego wozu dla OSP Marcinowice

Inne aktualności

Konsultacje społeczne – Niedaszów
Zapraszamy mieszkańców wsi Niedaszów do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zagospodarowania terenu dla dróg…

10 października 2019 r. przed remizą strażacką w Marcinowicach odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault D16, dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Tę tak ważną dla strażaków ochotników uroczystość swą obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości, a wśród nich Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Adam Konieczny, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze mł. bryg. mgr Waldemar Sarlej, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP bryg. Arkadiusz Delikatny, Krzysztof Strynkowski Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przedstawiciel Nadleśnictwa Lubin, Wicestarosta Jaworski Stanisław Laskowski, Wójt Gminy Mściwojów Mariusz Foryś, Przewodniczący Rady Gminy Mściwojów Tomasz Siczek, a także radni powiatowi oraz gminni, a także strażacy z OSP Mściwojów pod wodzą Prezesa Waldemara Tłusty. Ponadto w obchodach uczestniczyła lokalna społeczność, strażacy z jednostki OSP Mściwojów oraz miłośnicy pożarnictwa.

Aktu poświęcenia nowego wozu bojowego dokonał ks. Wiktor Juchniewicz. Uroczystego aktu przekazania wozu pożarniczego na ręce Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach dh Tomasza Soroki oraz przecięcia wstęgi wspólne dokonali Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Komendant Wojewódzki PSP Adam Konieczny, Komendant Powiatowy PSP Waldemar Sarlej, Przedstawiciel WFOŚiGW Krzysztof Strynkowski, Wójt Gminy Mściwojów Mariusz Foryś. Zgodnie z życzeniem strażaków nowy wóz przyjął imię „ELA”.

Oficjalną część uroczystości zakończyły przemowy zaproszonych gości, którzy gratulowali jednostce nowego pojazdu, dziękowali za ich ofiarną służbę oraz życzyli zadowolenia z użytkowania wozu oraz szczęśliwych powrotów z akcji. Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy i Prezesem OSP w Marcinowicach Henrykiem Krzyśków wręczyli pamiątkowe statuetki oraz podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w skomplikowany finansowo i merytorycznie proces pozyskania nowego wozu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni na strażacki poczęstunek, przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Marcinowicach.

Nowy samochód wraz z jego wyposażeniem z pewnością przyczyni się do podwyższenia gotowości operacyjnej, poprawy warunków pracy strażaków i skuteczności w działaniu oraz niesieniu pomocy wszystkim, którzy będą jej potrzebować. Wartość samochodu to kwota 759 894,00zł. Zakup udało się zrealizować dzięki szerokiemu montażowi finansowemu, w którym swój nieoceniony wkład ma Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Gmina Mściwojów. Wsparcia finansowego udzielił również Bank Spółdzielczy w Jaworze jak również Nadleśnictwo Lubin.

Menu