Urząd Gminy

Urząd Gminy Mściwojów

Dane teleadresowe:
Mściwojów 43
59-407 Mściwojów
Sekretariat + 48 76 878 85 20
Fax +48 76 872 85 95

NIP Urząd Gminy Mściwojów:  695-10-01-114
NIP Gmina Mściwojów:  695-13-99-921
REGON Urząd Gminy Mściwojów: 000541894
REGON Gmina Mściwojów:  390647417

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek – piątek 7.00-15.00

Kasa Urzędu czynna jest
poniedziałek – piątek 7.00-11.00

Numery rachunków bankowych
Bank Spółdzielczy Jawor Oddział Mściwojów
r-k dochodów: 63 8647 1020 0210 0003 2002 0005
r-k wydatków: 90 8647 1020 0210 0003 2002 0004
r-k sum depozytowych: 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001


Pracownicy Urzędu


Budżet, kadry, płace i kontrola wewnętrzna
Pok. nr 1      + 48 76 878 85 25

Skarbnik Gminy
Pok. nr 2      + 48 76 878 85 24

Księgowość budżetowa
Pok. nr 3      + 48 76 878 85 29

Wymiar podatkowy
Pok. nr 4      + 48 76 878 85 26

Księgowość podatkowa, podatki i opłaty
Pok. nr 5      + 48 76 878 85 27

Kasa, pobór opłat i egzekucji za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pok. nr 6      + 48 76 878 85 28

Stanowisko wieloosobowe ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż
Pok. nr 9      + 48 76 878 85 36

Stanowisko wieloosobowe ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż
Pok. nr 10      + 48 76 878 85 39

Rolnictwo, melioracje, wycinka drzew
Pok. nr 11      + 48 76 878 85 33

Geodezja, gospodarka gruntami i drogownictwo
Pok. nr 14      + 48 76 878 85 35

Inwestycje, remonty i planowanie przestrzenne
Pok. nr 15      + 48 76 878 85 37

Sekretariat
Pok. nr 17      + 48 76 878 85 20

Fundusze zewnętrzne i oświata
Pok. nr 21      + 48 76 878 85 40

Ochrona środowiska, zamówienia publiczne i zabytki
Pok. nr 22      + 48 76 878 85 38

Informatyk, BIP
Pok. nr 27      + 48 76 878 85 32