Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Mściwojowie dla przepływu informacji w czasie sytuacji kryzysowych, udostępnia dane kontaktowe na które można kierować korespondencję w celu bezpośredniej łączności w godzinach popołudniowych, nocnych i w dni wolne od pracy.

URZĄD GMINY MŚCIWOJÓW
59-407 Mściwojów Nr 43

Dane teleadresowe:
GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w MŚCIWOJOWIE

Adres:
URZĄD GMINY MŚCIWOJÓW
59-407 MŚCIWOJÓW  Nr 43

Telefon stacjonarny
:
+48 76 878 85 20
+48 76 878 85 44

Faks:
+48 76 872 85 95

Telefony sieci komórkowej:
+48 695384132

Do zadań GZZK należy:
1. Organizacja całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworze oraz centrami zarządzania kryzysowego innych organów administracji publicznej;
3. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5. Współpraca z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa