Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Mściwojowie dla przepływu informacji w czasie sytuacji kryzysowych, udostępnia dane kontaktowe na które można kierować korespondencję w celu bezpośredniej łączności w godzinach popołudniowych, nocnych i w dni wolne od pracy.

Urząd Gminy Mściwojów
Mściwojów 43
59-407 Mściwojów 

Dane teleadresowe:
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Mściwojowie

Adres:
Urząd Gminy Mściwojów
Mściwojów 43
59-407 Mściwojów

Telefon stacjonarny
:
+48 76 878 85 20

E-mail:
ug@msciwojow.pl

Telefony sieci komórkowej:
+48 726 322 349

Do zadań GZZK należy:
1. Organizacja całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworze oraz centrami zarządzania kryzysowego innych organów administracji publicznej;
3. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5. Współpraca z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.