Rada Gminy

Rada Gminy Mściwojów w kadencji 2018-2023

Więcej informacji na stronie bip.msciwojow.pl

Wyniki głosowań, posiedzenia i porządki obrad dostępne są na stronie
eSESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW 

W trakcie sesji obrady Rady Gminy Mściwojów są transmitowane na żywo

Link do transmisji: https://www.youtube.com/channel/UCi80MEJh56CUN-D7DoM9ONQ

Tomasz Siczek
Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Tłusty
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Łuniewski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Boberda

Tadeusz Budziński

Aleksander Czapla

Jerzy Delanowski

Małgorzata Drabowicz

Grzegorz Januszek

Jan Kołodziejczyk

Henryk Michalak

Krzysztof Opora

Andrzej Puchała

Marek Rajnert

David Wojciechowski

Menu