Dane teleadresowe:
Mściwojów 43
59-407 Mściwojów
Sekretariat +48 76 878 85 20
Fax +48 76 872 85 95

NIP Urząd Gminy Mściwojów:  695-10-01-114
NIP Gmina Mściwojów:  695-13-99-921
REGON Urząd Gminy Mściwojów: 000541894
REGON Gmina Mściwojów:  390647417

Urząd Gminy czynny:
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00

Kasa Urzędu czynna:
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 11.00

Numery rachunków bankowych
Bank Spółdzielczy Jawor Oddział Mściwojów
r-k dochodów: 63 8647 1020 0210 0003 2002 0005
r-k wydatków: 90 8647 1020 0210 0003 2002 0004
r-k sum depozytowych: 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001

Władze Gminy

Mariusz Foryś

Wójt Gminy

Waldemar Dziędzioła

Zastępca Wójta

Monika Białek

Skarbnik Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy

Skarbnik Gminy
Pokój nr 1, +48 76 878 85 24

Księgowość budżetowa (dochody)
Pokój nr 2, +48 76 878 85 25

Księgowość budżetowa (wydatki)
Pokój nr 3, +48 76 878 85 29

Księgowość podatkowa, podatki i opłaty
Pokój nr 5, +48 76 878 85 27

Kasa, pobór opłat i egzekucji za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pokój nr 6, +48 76 878 85 28

Wymiar podatkowy
Pokój nr 9, +48 76 878 85 26

Stanowisko ds. samorządowych, zdrowia, sportu
Pokój nr 10, +48 76 878 85 39

Rolnictwo, melioracje, wycinka drzew
Pokój nr 11, +48 76 878 85 33

Geodezja, gospodarka gruntami i drogownictwo
Pokój nr 14, +48 76 878 85 35

Inwestycje, remonty i planowanie przestrzenne
Pokój nr 15, +48 76 878 85 37

Stanowisko ds. USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.
Pokój nr 16, +48 76 878 85 36

Sekretariat
Pokój nr 17, +48 76 878 85 20

Zastępca Wójta
Pokój nr 18, +48 76 878 85 20

Fundusze zewnętrzne i oświata, rozwój lokalny, promocja
Pokój nr 21, +48 76 878 85 40

Ochrona środowiska, zamówienia publiczne i zabytki
Pokój nr 22, +48 76 878 85 38

Płace, kadry
Pokój nr 23, +48 76 878 85 34

Informatyk, BIP
Pokój nr 27, +48 76 878 85 32