Władze Gminy

Władze Gminy

Mariusz Foryś
Wójt Gminy

Waldemar Dziędzioła
Zastępca Wójta

Monika Białek
Skarbnik