Współpraca

Współpraca

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Partnerstwo Kaczawskie

Profen – Niemcy

Gmina Jiretin pod Bukovou – Czechy