Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Inne aktualności

Program usuwania azbestu z dachów. Na zdjęciu robotnicy zdejmujący eternit.

W dniu 27 września 2021 r. na terenie Gminy Mściwojów rozpoczęły się pierwsze prace mające na celu usunięcie popularnego niegdyś pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych. Realizacja zadania planowana jest do 22 października 2021 r.

W tegorocznym naborze wniosków, do konkursu związanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2021 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wpłynęło 11 wniosków. Zgodnie z uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu wśród zakwalifikowanych do dofinansowania zadań jest również projekt Gminy Mściwojów obejmujący demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mściwojów. Przewidywana do usunięcia ilość azbestu to ponad 30 Mg.

Menu