Usuwanie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych

Inne aktualności

Kampania społeczna #jedynytakitest
Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, rozpoczęło 16 listopada kampanię społeczną #jedynytakitest. Jej celem…
Przedsiębiorcy – PUE ZUS
Szanowni Przedsiębiorcy, do 30 grudnia 2022 r. jako płatnicy składek mają Państwo obowiązek założyć profil…
Program usuwania azbestu z dachów. Na zdjęciu robotnicy zdejmujący eternit.

Na terenie Gminy Mściwojów rozpoczęły się pierwsze prace mające na celu usunięcie popularnego niegdyś pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych. Realizacja zadania planowana jest do 30 sierpnia 2022 r.

W tegorocznym naborze wniosków, do konkursu związanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2022 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wpłynęło 6 wniosków. Zgodnie z uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu wśród zakwalifikowanych do dofinansowania zadań jest również projekt Gminy Mściwojów obejmujący demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mściwojów. Przewidywana do usunięcia ilość azbestu to ponad 19 Mg.

Menu