Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Inne aktualności

Światowy Dzień AIDS
Od 1988 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 1-ego grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS.…
Kampania społeczna #jedynytakitest
Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, rozpoczęło 16 listopada kampanię społeczną #jedynytakitest. Jej celem…
Przedsiębiorcy – PUE ZUS
Szanowni Przedsiębiorcy, do 30 grudnia 2022 r. jako płatnicy składek mają Państwo obowiązek założyć profil…
Program usuwania azbestu z dachów. Na zdjęciu robotnicy zdejmujący eternit.

Dobiegła końca kolejna już edycja zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,  realizowana na terenie gminy Mściwojów w 2022 roku. W 15 marca br. Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu podjął pozytywną decyzję o dofinansowaniu zadania w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Wśród jednostek, które otrzymały dofinansowanie znalazła się również Gmina Mściwojów. Zadanie zgłoszone przez Gminę Mściwojów obejmuje koszty związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych, będących własnością osób fizycznych i prawnych w ilości 12,890  Mg.
W tym roku zadaniem objętych zostało 6 nieruchomości. Prace były prowadzone w sierpniu br.

Łączny koszt zadania wyniósł 11 834,27 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Pozostałe 30% kosztów pokryte zostanie z budżetu gminy. Mieszkańcy będą mogli otrzymać więc bezzwrotne dofinansowanie na usunięcie azbestu w wysokości do 100 proc. kosztów.

Przypomnijmy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi do 31 grudnia 2032 r. Ale już obecnie, produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest są zakazane pod karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Azbest to niebezpieczny materiał, używany niegdyś powszechnie w budownictwie. Z biegiem lat płyty azbestowo-cementowe ulegają korozji, woda wymywa cement z płyt, odsłaniając azbestowe włókna, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Realizowany na terenie gminy projekt z pewnością pomoże zminimalizować to zagrożenie.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

www.wfosigw.wroclaw.pl

Menu