UWAGA PACJENCI

Inne aktualności

Konsultacje społeczne
Na podstawie Zarządzenia nr 0050.97.2020 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 04.11.2020r. zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące…

Z uwagi na liczne zachorowania również personelu medycznego proszę o wyrozumiałość i kierowanie się do placówki w Mściwojowie.

Punkt Lekarski w Snowidzy nie będzie udzielał  teleporad oraz przyjmował pacjentów od dnia 10.11.2020 do odwołania

W Punkcie Lekarskim w Snowidzy będzie pobierany materiał do badań laboratoryjnych po uprzednim umówieniu telefonicznym w

GOZ Mściwojów tel. 76 8728514 oraz 76 8788559

Teleporad udziela Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie tylko i wyłącznie.

Rehabilitacja działa bez zmian.

Drodzy Pacjenci proszę o wyrozumiałość, jeżeli nie dostaniecie się do lekarza w dniu kiedy dzwonicie, to nie znaczy, że nie pracujemy albo telefonu nie chcemy odebrać – WIRUS tez nas dotyczy i też chorujemy. Działamy obecnie w składzie dość uszczuplonym. Każdy pacjent będzie miał udzieloną teleporadę w ustalonym czasie przez personel pielęgniarski.

Menu