Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OSP Marcinowice

Inne aktualności

W dniu 11 września 2021 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OSP Marcinowice.

Po podsumowaniu działalności jednostki za 2020 rok Walne Zebranie udzieliło Zarządowi OSP Marcinowice absolutorium za okres sprawozdawczy oraz jednogłośnie wybrało  Nowy – Stary Zarząd OSP Marcinowice.

  • Prezes – Henryk Krzyśków
  • Naczelnik Wiceprezes – Tomasz Soroka
  • Wiceprezes – Józef Janicz
  • Sekretarz – Przemysław Krzyśków
  • Skarbnik – Krzysztof Boberda
  • Gospodarz – Władysław Adamek

W zebraniu oprócz druhów strażaków udział wzięli m.in., st. bryg. Arkadiusz Delikatny – Z-ca Kom. Pow. PSP w Jaworze, Tomasz Siczek – Prezes ZOG ZOSP RP w Mściwojowie, Waldemar Tłusty – Prezes OSP Mściwojów oraz  Mariusz Foryś – Wójt Gminy Mściwojów.

Po przedstawieniu ukonstytuowanego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej a także po wyczerpaniu porządku obrad zebrania Prezes zaprosił  wszystkich na poczęstunek.

 

Menu