Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OSP Mściwojów

Inne aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz działalności wspomagającej…

W sobotę 18.09.2021 r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Mściwojowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojów. Zebranie
to podsumowywało 5-letnią kadencję obecnych władz OSP.

Po podsumowaniu działalności jednostki za 2020 rok Walne Zebranie udzieliło Zarządowi OSP Mściwojów absolutorium za okres sprawozdawczy oraz jednogłośnie wybrało  Nowy Zarząd, który ukonstytuował się następująco:

  • Prezes – dh Waldemar Tłusty
  • Wiceprezes-naczelnik – dh Tomasz Siczek
  • Wiceprezes – dh Adrian Bochenek
  • Z-ca naczelnika – dh Michał Tłusty
  • Sekretarz – dh Artur Stachera
  • Skarbnik – dh Marek Warszawa
  • Gospodarz – dh Piotr Pabisiak

W zebraniu uczestniczyli członkowie czynni, wspierający Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a także zaproszeni goście m.in. nadbryg. dr inż. Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego PSP,
bryg. Waldemar Sarlej – Komendant Powiatowy PSP, mł. bryg. Tomasz Kita – Dowódca JRG, Piotr Kuchnio Członek ZP ZOSP RP w Jaworze, Mariusz Foryś – Wójt Gminy Mściwojów a także lokalni przedsiębiorcy Tomasz Myjak, oraz Witold Zasławski.

Zebranie zakończono wspólną kolacją oraz kibicowaniem drużynie narodowej w meczu Polska – Słowenia.

Menu