#WczorajDziśJutro

Inne aktualności

Uwaga Informacja
Uwaga! Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2022 r. punkt ewidencji ludności i dowodów osobistych…
Rok szkolny 2021/2022 zakończony!
Koniec kartkówek, sprawdzianów i lekcji! Przed uczniami dwa miesiące zasłużonych wakacji! Pożegnanie ze szkołą miało…

Trwa realizacja projektu pn. #WczorajDziśJutro – zachowanie dziedzictwa kulturowego KWW poprzez uruchomienie wiejskiego centrum kulturalnego we wsi Snowidza”. Zadanie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej ze środków poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomieszczenie zostało wyremontowane przez Gminę Mściwojów. Obecnie kończymy wyposażać pomieszczenie w nowe meble. Wcześniej zainstalowany został system klimatyzacji. Obecnie Stowarzyszenie pracuje nad materiałami promocyjnymi, które zostaną wydane w ramach projekt, tj. roll-up oraz worki. Łączna wysokość otrzymanego grantu wynosi 25 tys.

Grant finansowany jest z LGD Partnerstwo Kaczawskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

logotypy

Menu