Wsparcie na usuwanie azbestu

Inne aktualności

Otwórz sklep Dobre z lasu
Dobre z Lasu to znak towarowy Lasów Państwowych. Jego celem jest promowanie produktów pochodzących z…
Gmina Mściwojów po raz kolejny otrzymała wsparcie na usunięcie azbestu! Decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 29 lipca 2021 roku zakwalifikował do dofinansowania 113 zadań w ramach przeprowadzonego Konkursu związanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2021.
Menu