Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Luboradz i Niedaszów

Inne aktualności

W dniu 19 marca 2019r. odbyły się dwa zebrania wiejskie w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej kadencji 2019-2024.

Sołtysem wsi Luboradz został Pan Dariusz Stradowski.

Do składu Rady Sołeckiej wsi Luboradz zostali wybrani:

  • Pan Jarosław Wawrzyniak,
  • Pan Grzegorz Suszek,
  • Pani Joanna Nieduży.

Sołtysem wsi Niedaszów została Pani Joanna Lipińska

Do składu Rady Sołeckiej wsi Niedaszów zostali wybrani:

  • Pani Edyta Sokołowska,
  • Pani Agnieszka Panok,
  • Pani Sylwia Kwaśnik,
  • Pan Łukasz Nowicki,
  • Pan Edward Poterała.
Menu