Wystąpienia suszy w uprawach, możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód

Inne aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz działalności wspomagającej…

W związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach  zagrożenia wystąpienia suszy w uprawach: zboża ozime, zboża jare, rzepaku , krzewów owocowych, truskawki  i roślin  strączkowych (dla Kategorii gleby I i II)   https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,0205062/

informujemy wszystkich rolników, że istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach.

Wnioski należy składać za pomocą aplikacji przy wykorzystaniu profilu zaufanego. Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych
lub pod numerem telefonu  22 623 17 64 w dni robocze (pn.–pt.), w godz. 8:15 – 16:15.

27 czerwca, 2022

Menu