X Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

Inne aktualności

Zarząd oraz pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” pragną zaprosić Państwa na organizowany „X Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy”, który odbędzie się w niedzielę  11 grudnia 2016r. w Pałacu Krotoszyce, od godz. 12.00.

Podczas Jarmarku tradycyjnie już zostaną przeprowadzone dwa konkursy: na „Najpiękniejsze stoisko na Jarmarku” oraz na „Pamiątkę świąteczną od Górala Kaczawskiego”. Nową formułą jaką wprowadziliśmy w program Jarmarku jest  Przegląd Zespołów Kolędniczych.  W Przeglądzie mogą brać udział zespoły ludowe, amatorskie grupy teatralne, schole parafialne i chóry oraz nieformalne grupy kolędnicze, które tradycyjnie kolędują w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego (grupy, które podczas Świąt Bożego Narodzenia odwiedzają domy z przygotowaną krótką inscenizacją i kolędami). Zgłoszeń do udziału w Przeglądzie dokonuje odpowiedni Urząd Gminy.  Zakładamy, że z każdej z 14-tu gmin Partnerstwa Kaczawskiego ma wystąpić jeden zespół/grupa.

Zgłoszenia do udziału w Jarmarku należy nadsyłać do 25 listopada br. faksem, pocztą lub e-mailem na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach, tel/fax 76/870 11 13, e-mail: swiderska@paszowice.pl.

Zgłoszenia do I Przeglądu Zespołów Kolędniczych  kierować należy do 28 listopada 2016 r. do godz. 15:00 na adres:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów lub mailowo:   lgd.kaczawskie@gmail.com 

Przypominamy, że zgłoszenia do I Przeglądu Zespołów Kolędniczych  dokonują odpowiednie Urzędy Gminy z obszaru Partnerstwa Kaczawskiego.

Menu