XLV Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych

Inne aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz działalności wspomagającej…

W dniach 25-26 listopada wójt Mariusz Foryś uczestniczył w Seminarium Podsumowujące XLV Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych organizowanym przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Nasza gmina prezentowana była na szczeblu krajowym jako dobry przykład scalania gruntów na Dolnym Śląsku i inspiracja do wdrażania tego działania na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Wójt Mariusz Foryś wraz z Geodetą Województwa Markiem Bitnerem oraz Dyrektorem WBGiTR Krzysztofem Goleniowskim uczestniczyli w debacie poświęconej scalaniu w praktyce, prezentując swoje doświadczenia i przemyślenia zdobyte podczas prowadzonych prac scaleniowych. Debata spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, ciekawymi pytaniami i wnioskami. Nasza gmina otrzymała wiele pochwał za dobre efekty wdrażania prac poscaleniowych i ciepłych słów w kierunku aktywnych mieszkańców i władz samorządowych. Na spotkaniu dyrektor Kozłowski z Ministerstwa Rolnictwa przypomniał również, że sukces Mściwojowa pokazywany był również w Europarlamencie jako wzór dla krajów pretendujących do programu. Dziękujemy za zaproszenie.

Menu