Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość

Inne aktualności

Konsultacje społeczne – Niedaszów
Zapraszamy mieszkańców wsi Niedaszów do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zagospodarowania terenu dla dróg…

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dn. 22 września br. odszedł na zawsze Kazimierz Wojnarowicz długoletni Radny Gminy Mściwojów z miejscowości Siekierzyce

Żonie i Dzieciom wyrazy szczerszego współczucia składają:
Radni, Sołtysi Gminy Mściwojów
Wójt i pracownicy Urzędu Gminy Mściwojów oraz jednostek organizacyjnych.

Uroczystości żałobne odbędą się 24 września na cmentarzu komunalnym w Jaworze o godz. 13.00, msza św. w kościele Matki Bożej Różańcowej w Jaworze o godz. 11.30.

Menu