Zapraszamy na wieżę widokową

Inne aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!
W związku z awarią samochodu śmieciarki dzisiejszy (tj. 16.02.2021) odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach Luboradz,…

Największa atrakcja nowopowstałej ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak czyli wieża widokowa jest już dostępna dla zwiedzających. W ciągu tych kilku dni, które minęły od udostępnienia wieży dla turystów, mogliśmy się utwierdzić w przekonaniu, że działania związane z realizacją całego projektu były strzałem w dziesiątkę. Tereny wzdłuż ścieżki zyskały na wyglądzie, otoczenie zbiornika wodnego nabrało zupełnie innego charakteru a liczba osób korzystających z obiektu świadczy o jego unikalnym charakterze. Jesteśmy przekonani, iż ścieżka przyrodnicza oraz wieńcząca ją wieża widokowa stanie się atrakcją turystyczną o zasięgu ponadregionalnym.

 

Przypomnijmy, że ścieżka przyrodnicza o długości ok 1850 m rozpoczyna swój bieg nieopodal świetlicy wiejskiej. Podzielona jest na kilka części o zróżnicowanym charakterze. Podczas wędrówki spotkacie się z akcentami związanymi z gatunkami chronionymi, siedliskami związanymi z wodami stojącymi i płynącymi, budową geologiczną terenów objętych ochroną wraz z fragmentami skał, siedliskami lęgowymi na wodach otwartych. Na końcu wędrówki, na szczycie Winnej Góry, stoi wieża widokowa o wysokości ponad 25 m, z której rozpościera się przepiękna panorama na Przedgórze Sudeckie, Równinę Jaworską, Nizinę Śląska oraz okoliczne miejscowości. Przy dobrej widoczności można dojrzeć obiekty odległe nawet o 60 – 70 km.

Realizacja projektu pn. „Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie” zrealizowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”, Działanie 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”. Całkowita wartość projektu wyniosła 1.834.385,61 PLN. w tym kwota dofinansowania 1.559.227,77 PLN. Na realizację niniejszego zadania Gmina pozyskała również środki w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 122.900,00 PLN. Głównym celem projektu jest zachowanie potencjału środowiskowego regionu oraz podnoszenie poziomu edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie.

Menu