Zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, w związku z ogłoszonym terminem naboru wniosków  od 27 grudnia 2022  do  16 stycznia 2023 r., zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie na Spotkanie informacyjno – konsultacyjne, dotyczące zasad aplikowania o przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2  ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach przedsięwzięć:
2.1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw
Spotkanie odbędzie się w środę 14 grudnia 2022 r.  w godz. 13.00 – 17.00  w Sali Narad Urzędu Gminy Mściwojów.
Prowadzący – Bartłomiej Raczek
UWAGA ! Udział w szkoleniu potencjalnych wnioskodawców będzie premiowany dodatkowymi punktami w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.
Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić za pomocą formularza google (w załączeniu) najpóźniej do 13 grudnia 2022r.  do godz. 15.00.

Zapraszamy

Inne aktualności

Poprzedni wpis
Krew bardzo potrzebna!
Następny wpis
Dojechał pierwszy transport węgla 25t!