Zaproszenie na szkolenie dla przedsiębiorców i osób chcących założyć działalność gospodarczą

Inne aktualności

Informacja

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczynającym się naborem wniosków Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą z terenu LGD, tj. gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja

na Szkolenie/warsztaty z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcia:
2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw;
2.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw

które odbędzie się w poniedziałek 12 lutego 2018 r. w godz. 14.00 – 18.00 w Sali Widowiskowej w Męcince.

Szkolenie poprowadzi Pan Bartłomiej Raczek.

UWAGA!     Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy tylko w formie elektronicznej pod adresem e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com z podaniem danych do zaświadczenia ( osoby fizyczne – adres zamieszkania; przedsiębiorcy – adres prowadzenia działalności gospodarczej zgodne z CEIDG) najpóźniej do dnia 9 lutego 2018r. do godz. 13.00

Menu