Zasłużona emerytura

Inne aktualności

29 marca br. po ponad 39 latach pracy w Urzędzie Gminy Mściwojów na zasłużoną emeryturę odeszła Pani Elżbieta Soroka – inspektor ds. kadr i oświaty. Pani Ela z naszą gminą związana była od początku swojej kariery zawodowej tj. od 1982 roku. W początkach swej pracy prowadziła sprawy związane m.in. z robotami melioracyjnymi. W kolejnych latach przejęła obowiązki z zakresu spraw kadrowych, a następnie poszerzyła zakres obowiązków o nadzór nad działalnością szkół i zadania z zakresu oświaty.
Przez wiele lat pracy w tut. Urzędzie wspomagała swoim doświadczeniem młodszych kolegów i koleżanki.
Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Mściwojów Przewodniczący Rady Tomasz Siczek przekazał na ręce Pani Elżbiety podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz naszej gminy. Do podziękowań i życzeń dołączyli wójt gminy Mariusz Foryś, radni, sołtysi oraz kierownicy jednostek podległych.
Pani Eli raz jeszcze życzymy długiej i spokojnej emerytury, zdrowia oraz realizacji marzeń.
Menu