Informacja

Zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mściwojów

Wójt Gminy Mściwojów przypomina, iż zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Mściwojów wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji prowadzonej przez Gminę.

W związku z powyższym Wójt Gminy Mściwojów zwraca się do wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mściwojów, których nieruchomości są wyposażone
w zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowe oczyszczalnie ścieków, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia o wypełnienie tego obowiązku tj. dokonanie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków
do dnia 30 czerwca 2023 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Mściwojów, w pokoju nr 22 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Gmina Mściwojów-Ochrona środowiska- Zgłoszenia  do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych(szamb) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy Mściwojów przypomina również, iż każdy właściciel nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mściwojów oraz okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi podczas kontroli.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanej umowy z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mściwojów, powinny to zrobić niezwłocznie.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mściwojów:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o,
    ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, tel. 76 870 30 26
  • TOI-TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 22 614 59 79
  • mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa 19-111 Tel. 800 000 800
  • WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2,41-808 Zabrze,
    tel. 32 278 45 31

Inne aktualności

Aapel o krew grupy A Rh-

Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu prosi oddawanie krwi. Szczególnie pilnie potrzebna…
Poprzedni wpis
Wieża widokowa w Mściwojowie będzie zamknięta
Następny wpis
Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mściwojów