Zimą też pracuj bezpiecznie

Inne aktualności

Zawód rolnika pozostaje ciągle jednym z bardziej niebezpiecznych, dlatego każdego dnia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach swojej działalności podejmuje działania, które zmieniają ten stan rzeczy. Prowadzone działania prewencyjne mają za zadanie zwiększać świadomość rolników dotyczącą zagrożeń występujących w środowisku wiejskim, a tym samym zmniejszać liczbę wypadków w rolnictwie.

Każda pora roku charakteryzuje się w gospodarstwach rolnych inną specyfiką wykonywanych prac. Najspokojniejszym okresem na wsi jest zima. Jest to czas na odpoczynek dla rolnika ale także okres, w którym rolnicy dokonują bieżących konserwacji maszyn i urządzeń rolniczych, aby przygotować je przed nadchodzącym kolejnym sezonem.

Zimą bardzo często dochodzi w gospodarstwach rolnych do wypadków. Są to głównie upadki osób, co wiąże się ze specyfiką pracy rolnika. Rolnik nieustannie przemieszcza się z budynku mieszkalnego do budynków gospodarczych. Głównymi przyczynami upadków zimą jest zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, używanie nieodpowiedniego obuwia oraz brak odpowiednich przejść i dojść między budynkami oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne.

W celu uniknięcia wypadku w gospodarstwie rolnym należy:
– ciągi komunikacyjne odśnieżać i posypywać piaskiem, popiołem lub solą;
– stosować obuwie z antypoślizgową, protektorową podeszwą, ocieplane, dobrze przylegające do stopy z usztywnionymi i wzmocnionymi noskami;
– czyścić obuwie po każdej pracy, a stare i zniszczone po prostu wyrzucić;
– dostosować obuwie do panujących warunków atmosferycznych i wykonywanej pracy;
– zadbać o odpowiednią odzież;
– wyrównać w miarę możliwości podłoże podwórzy, uporządkować, wyrównać i utwardzić ciągi komunikacyjne;
– po nocnych przymrozkach sprawdzać schody wyjściowe z domu, stan drabin i podestów, gdyż mogą być oblodzone;
– stopnice schodów powinny być wykonane z antypoślizgowego materiału i zabezpieczone przed poślizgiem;
– zadbać o odpowiednie oświetlenie w budynkach gospodarczych i inwentarskich oraz podwórzy;
– dzieci nie powinny urządzać ślizgawek na podwórzu, zwłaszcza w bliskim sąsiedztwie traktów komunikacyjnych.

Do wypadków w okresie zimowym dochodzi także na skutek potknięć i poślizgnięć w budynkach inwentarskich i gospodarczych. Przyczyną mogą być zbyt wysokie progi w wejściach, nierówna, śliska podłoga oraz bałagan panujący w pomieszczeniach. Zgodnie z zasadami bhp, w budynkach inwentarskich nie należy umieszczać progów, a jeżeli one już są, powinny być jak najniższe. Podłoga w budynkach powinna być wykonana z materiału ograniczającego możliwość poślizgnięcia się.

Statystyki wypadkowe pokazują, że znajomość przepisów to jedno, a stosowanie tej wiedzy na co dzień w trakcie wykonywania pracy to już inna kwestia – każdy rolnik powinien nie tylko znać zasady bezpiecznej pracy, ale przede wszystkim przestrzegać ich w życiu codziennym.

Zima to też czas, kiedy różne firmy działające w środowisku wiejskim, organizują szkolenia, spotkania dla rolników, mające na celu zgłębienie wiedzy na temat innowacji w rolnictwie. W tym okresie także KRUS organizuje szkolenia dla rolników na temat bezpieczeństwa na wsi, gdzie bardzo często biorą udział przedstawiciele firm działających w środowisku wiejskim, którym bezpieczeństwo rolników oraz ich byt nie są obojętne.

Już dziś pragniemy zaprosić rolników do udziału w szkoleniach, które odbędą się w dniu 22.11.2017r., w świetlicy wiejskiej w Krajewie, gm. Krotoszyce, w dniu 29.11.2017r., w świetlicy wiejskiej w Pawlikowicach, gm. Chojnów oraz w dniu 30.11.2017r., w świetlicy wiejskiej w Sokolej, gm. Paszowice. Każde szkolenie zostanie zakończone będzie konkursem wiedzy dla rolników, w którym laureaci otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe w postaci elektronarzędzi. W każdym szkoleniu udział wezmą przedstawiciele Dolnośląskiego Centrum Mikroorganizmów w Długołęce, którzy przeprowadzą szkolenie na temat biologizacji rolnictwa, wykorzystania probioemów w gospodarstwie i domu oraz upraw ekologicznych w gospodarstwach rolnych, a także specjaliści z Polskiej Grupy Finansowej z Legnicy.

 

Opracowała:

Barbara Prejbisz

Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Legnica, 14.11.2017

Menu