Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Inne aktualności

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 16 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 21:49 dnia 11.02.2020…
Prewencja Terrorystyczna ABW
Czym jest kampania 4U ? Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa…

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Informujemy, że od dnia 01 lutego 2020 ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość opłaty wyniesie odpowiednio:

  • 20 zł miesięcznie za 1 osobę – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 19 zł miesięcznie za 1 osobę -jeżeli odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny, a zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych poprzez kompostowanie odbywa się we własnym zakresie (dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych jednorodzinnych).
  • 40 zł miesięcznie za 1 osobą – podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Menu
Skip to content