Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Inne aktualności

Historia Partnerstwa Kaczawskiego
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Stowarzyszenie Kaczawskie zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy pn.…
Odbiór szkła z pojemników
W związku z sygnałami jakie docierają do Urzędu Gminy od Regionalnego Przedsiębiorstwa  Komunalnego, zajmującego się…
Koło ARiMR – w sercu wsi
W związku z organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogólnopolskim konkursem pn. „Koło ARiMR…
Informacja

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Informujemy, że od dnia 01 lutego 2020 ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość opłaty wyniesie odpowiednio:

  • 20 zł miesięcznie za 1 osobę – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 19 zł miesięcznie za 1 osobę -jeżeli odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny, a zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych poprzez kompostowanie odbywa się we własnym zakresie (dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych jednorodzinnych).
  • 40 zł miesięcznie za 1 osobą – podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Menu