Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mściwojów

Inne aktualności

Informacja

OGŁOSZENIE
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RZT.70.323.2021 z dnia 17 września 2021 r. została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mściwojów na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 12 października 2021 r. Informacja taryfy woda ścieki 2021

Menu