Zmiana w harmonogramie zebrań wyborczych w sołectwach Gminy Mściwojów

Inne aktualności

Informacja

Wójt Gminy Mściwojów podaje do wiadomości, że zarządzeniem Nr 0050.24.2019  dnia 12 marca 2019r. został zmieniony:

1) termin zebrania sołectwa Targoszyn z dnia 22.03.2019r. godz.18.30 na dzień 27.03.2019r. godz. 18.00. Miejsce i przewodniczący zebrania sołectwa Targoszyn pozostają bez zmian;

2) godzinę zebrania sołectwa Mściwojów z przysiółkiem Rybno z godz.16.30 na godz. 18.30. Dzień, miejsce i przewodniczący zebrania sołectwa Mściwojów z przysiółkiem Rybno pozostają bez zmian.

Poniżej zaktualizowany harmonogram wszystkich zebrań wyborczych w sołectwach Gminy Mściwojów:

1. GRZEGORZÓW 18 MARCA 2019 r.
I godz.16.3o
II godz.17.oo
sala narad Urząd Gminy Elżbieta Soroka
2. SNOWIDZA 18 MARCA 2019 r.
I godz.18.3o
II godz. 19.oo
świetlica wiejska Anetta Wrona
3. LUBORADZ 19 MARCA 2019 r.
I godz.16.3o
II godz.17.oo
świetlica wiejska Małgorzata Tomczuk
4. NIEDASZÓW 19 MARCA 2019 r.
I godz.18.3o
II godz.19.oo
świetlica ( po szkole) Ewa Nowicka
5. ZIMNIK 20 MARCA 2019 r.
I godz.16.3o
II godz.17.oo
świetlica wiejska Jolanta Owczarek
6. SIEKIERZYCE 20 MARCA 2019
I godz.18.3o
II godz.19.oo
świetlica wiejska Jarosław Różycki
7. MŚCIWOJÓW
Z PRZYSIÓŁKIEM RYBNO
22 MARCA 2019 r.
I godz.18.3o
II godz.19.oo
świetlica wiejska Magdalena Kopeć
8. DRZYMAŁOWICE 25 MARCA 2019 r.
I godz.16.3o
II godz.17.oo
budynek po gimnazjum Iwona Stachera
9. MARCINOWICE 25 MARCA 2019 r.
I godz.18.3o
II godz.19.oo
świetlica wiejska Witold Jakóbczyk
10. BARYCZ 26 MARCA 2019 r.
I godz.16.3o
II godz.17.oo
świetlica wiejska Katarzyna Simon
11. GODZISZOWA 26 MARCA 2019 r.
I godz.18.3o
II godz.19.oo
świetlica wiejska Katarzyna Piórkowska
12. TARGOSZYN 27 MARCA 2019 r.
I godz.18.oo
II godz.18.3o
świetlica wiejska Alina Woźnicka-Koch
Menu