ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ROLNIKÓW

Inne aktualności

Konsultacje społeczne – Niedaszów
Zapraszamy mieszkańców wsi Niedaszów do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zagospodarowania terenu dla dróg…
Informacja

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ROLNIKÓW

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Przypominamy, że w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy, wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r.
do 31 lipca 2020 r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r.:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

– 30 października 2020 r. ,w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, przelewem
na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Menu